LARVATUS PRODEO

2012

ANNA LAMBERG – LARVATUS PRODEO

Utställning av Anna Lamberg på Fête De L’art Galleri

Göteborg 31aug-2sept 2012

Det fanns tre texter i utställningsrummet som var skrivna av Roland Barthes ur boken Kärlekens samtal. Jag såg texterna mer som en kommentar till bilderna än en beskrivning.

1.
Det måste på samma gång märkas och inte märkas:
det måste märkas att jag inte vill visa det

– det är det budskap jag riktar till den andre.

Larvatus prodeo;

jag stiger fram och pekar på min mask.
Jag döljer min passion under en mask,
men diskret(och slugt) pekar jag på masken.
All passion får ju sist och slutligen sin betraktare:
det finns inget kärleksoffer utan slutligt blottställande

– tecknet segrar alltid.

2.
Röst är det hos den andre som söndersliter mig genom att tvingas dö,

som om den bara fanns till i ögonblicket och aldrig kunde vara något annat än ett minne..

3.
Språket är hud:
jag stryker mitt språk mot den andre.
Det är som om jag hade ord istället för fingrar,
eller ord i fingertopparna.
Mitt språk skälver av begär.
Upphetsningen härrör från en dubbel kontakt:
å ena sidan finns där en hel verksamhet som i tal diskret och indirekt avslöjar en unik innebörd,

”jag känner begär till dig”,

och som frigör, livnär, förgrenar och spränger denna innebörd

(språket njuter av att vidröra sig självt)

– å andra sidan sveper jag in den andre i mina ord,
jag smeker honom, jag snuddar vid honom,
jag vidmakthåller denna beröring,
jag ger ut mig själv i ansträngningen att förlänga
varaktigheten av den kommentar jag ägnar relationen.

ur Roland Barthes ; Kärlekens samtal