DIARY

2004-2006


Diary hade en ganska enkel utgångspunkt. Jag utgick från känsla som jag sedan iscensatte. Jag började att bygga upp modeller av rum, och placerade sedan mig själv i rummen genom montage i Photoshop. Efter ett tag förflyttade jag mig även utanför mina modeller. Titel blev den månad och det år som bilden gjordes.

På Röda Sten i Göteborg byggde jag upp ett rött rum, med en tillhörande korridor när jag skulle visa bilderna från serien Diary.