DIARY

2004-2006

Diary hade en ganska enkel utgångspunkt. Jag utgick från känsla som jag sedan iscensatte. Jag började att bygga upp modeller av rum, och placerade sedan mig själv i rummen genom montage i Photoshop. Efter ett tag förflyttade jag mig även utanför mina modeller. Titel blev den månad och det år som bilden gjordes.