SOLFALL

2016
Galleri Box

filmen Tick Tack 2016

Dokumentation från Galleri Box (photo: Hendrik Zeitler)

SOLFALL

Anna Lambergs utställning Solfall tar sin utgångspunkt i mentalt mörker. Genom att bygga upp fysiska modeller av mentala platser eller rum, som hon sedan fotograferar, försöker Lamberg visualisera känslor som är svåra att sätta ord på. Modellerna är ett försök att skapa en bild av platser inom oss, som är osynlig för andra. Solfall kretsar kring mörker och ljus som om vartannat försvinner och kommer tillbaka. De flygande objekten i utställningen föreställer sig Anna som fjärilar. De kan ses som något vackert, som ett tecken på ljus och vår, medan det finns nattfjärilar som oftare anses obehagliga, som låter och är som svarta skuggor. Lambergs fjärilar är en blandning, skapade i textilier som innehåller vackra färger, men sedan svartmålade. I det innersta rummet visas filmen Tick tack. Musiken kommer från låten Tick of the Clock, som är gjord av Chromatics.

Utställningen görs med stöd av Göteborgs Stads Kulturnämnd. Tack till Linda Tedsdotter, David Möllerstedt och Galleri Box.

Dokumentations foto: Hendrik Zeitler

———–

The starting point for Anna Lamberg´s exhibition Solfall is mental darkness. By building physical models of mental spaces or rooms, that she later photographs, she tries to visualize emotions that are hard to put words on. The models are attempts to create an image of spaces within us, that are invisible to others. Solfall revolves around darkness and light that alternately disappears and returns. Anna imagines the flying objects as butterflies. They can be seen as something beautiful, as a sign of light and springtime, but there are also moths which are often considered more unpleasant, making noise and being black as shadows. Lamberg´s butterflies are a mix of both, created out of beautifully colored fabrics, but then painted black. In the back room of the gallery the film Tick tock is shown. The music comes from the song Tick of the Clock by Chromatics.

The exhibition is supported by the Göteborgs Stads Kulturnämnd. Thanks to Linda Tedsdotter, David Möllerstedt and Gallery Box

Dokumentation photo: Hendrik Zeitler

8 januari – 7 februari 2016
Vernissage fredag den 8 januari 18-21
Extra Öppet under Kulturnatta fredag 22 januari 18-21