MEETINGPOINT

2012 var jag projektledare från Göteborgs Konsthalls sida för Meetingpoint som är ett program för nationella och internationella curatorer och konstförmedlare, det ägde rum på Hey, it’s Enrico Pallazzo! i Göteborg torsdagen den 18 oktober.
Texten och bilderna nedan är tagna från Göteborgs Konsthalls hemsida.

MEETINGPOINT Göteborg 18 oktober 2012.

Meetingpoint är ett program för nationella och internationella curatorer och konstförmedlare, som ägde rum på Hey, it’s Enrico Pallazzo! i Göteborg torsdagen den 18 oktober. Under denna dag har cirka 60 konstnärer möjlighet att träffa utvalda konstförmedlare och presentera sina arbeten. Detta sker under organiserade former i ledning av Göteborgs Konsthall. Medverkande konstnärer kan önska vilka förmedlare de vill träffa och har sedan 20 minuter på sig att knyta kontakt och visa upp sin konst. Projektet genomförs även på Malmö Konsthall, med konstnärer från Skåne.
Vilka konstförmedlare och konstnärer kan vara med?
Alla konstnärer bosatta i Västra Götalandsregionen kan ansöka om att få vara med. Gruppen konstförmedlare består av inbjudna representanter från nationella och internationella konstinstitutioner, såväl som frilansande curatorer.Meetingpoint genomförs av Malmö Konsthall, Ystads konstmuseum, Göteborgs Konsthall, ELASTIC Gallery och Iaspis, i samarbete med Signal – Center för samtidskonst. Projektets styrgrupp består av Jacob Fabricius (Malmö Konsthall), Ýrr Jónasdóttir (Ystads konstmuseum), Mikael Nanfeldt (Göteborgs Konsthall), Ola Gustafsson (ELASTIC Gallery),

Lisa Rosendahl (Iaspis) och projektledare Anna Granqvist.
Med stöd från Region Skåne, Malmö stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och Iaspis.
Medverkande konstnärer:

Anna Fröman, Skup palet, Anna Petters, Andreas Korsá, Angelica Olsson , Barrie Sutcliffe , Björn Perborg, Carolina Falkholt, Carl Johan Engberg , Chuyia Chia , Christin Wahlström, Cora Hillebrand, Daniel Josefsson, Ekta Ekta, Eliana Ivarsdottir Haddad, Erik Betshammar, Eva Linder, Fredrik Gunve, Gabriella Jonsson, Gabo Camnitzer , Gorki Glaser-Müller, Greta Vocar, Guro Olsdotter Gjøl , Gustav Sparr, Hampus Pettersson, Helga Härenstam, Helena Roos, Hendrik Zeitler, Henrik Rylander, Henrik Sundblad, Ilona Huss Walin, Irene Westholm, Jesper Norda, Joakim Stampe, Kajsa, G Eriksson, Kalle Brolin, Kerstin Persson , Kristian Berglund, Kristina Mûntzing, Jacob Hurtig, Jakob Sjöstedt , Jenny Magnusson, Johanna Willenfelt , Josefina Posch, Maja Droetto, Malin Bogholt, Malin Franzén, Mandana Moghaddam, Martin formgren, Martin Solymar, Matthew Rana, Mattias Nordström, Mona Petersson, Nilofar Kosheshi, Nora Bencivenni , Olle Essvik, Olle Noras , Patrik Bengtsson, Paul Hage Boutros , Pernilla Ljungkvist , Petra Holm, Sara Lännerström, Sara Trovik, Sofia Änghede , Sofie Karp, Stina Östberg, Sven Drobnitza, Thomas Bergh, Tina Carlsson, Tomas Ferm, Zsuzsanna Larsson Gilice, Åsa Norberg & Jennie Sundén

Medverkade Curatorer och Konstförmedlare:
Ásdís Ólafsdóttir, Edi Muka, Lilith Performance Studio, Elisabeth Millqvist, Fatima Hellberg, Helena Reckitt, Helga Just Christoffersen, Joasia Krysa, Johan Sjöström, Julia Rodrigues, Kristina Möster Nilsson, Markús Thór Andrésson, Robert Leckie, Stina Edblom, Stine Hebert, Theodor Ringborg, Ulrika Sten, Virginija Januðkevièiûtë, Yrr Jónasdóttir.