INSTALLATION PÅ BRA 10

Fluorescerande färg, black light, masker och filmen Händer, på Bra 10 i maj 2016 i Göteborg.
Konstepidemin, Maj, 2016