INSTALLATION PÅ BRA 10


Konstepidemin, Maj, 2016


Fluorescerande färg, black light, masker och filmen Händer, på Bra 10 i maj 2016 i Göteborg.