IT IS THE GROUND THAT HURTS YOU NOT THE FALL

2009

Mellantinget i tillvaron är det centrala i It Is The Ground That Hurts You Not The Fall. Att stå vid ett vägskäl och försöka fatta beslut. Personerna är inte på platserna fysiskt, snarare psykiskt.

(Personerna på bilderna agerar modeller, och har ingenting med innehållet i bilderna att göra personligen.)

Bilderna är collage, alla bilderna är fotograferade analogt.