PLAY

2023

PLAY
utställning på Galleri Flora i Botaniska Trädgården, Göteborg 2023

O är en serie målningar i olja, där jag målar olika ögonblick som har sin utgångspunkt i barns lek. 
Lek hjälper barn att utveckla  sin fantasi och förmåga att samspela med andra.
Leken är också ett sätt att bearbeta händelser och gör att barn förstår sin verklighet.
I min egen uppväxt var jag ensambarn och jag hade en enormt stor inre värld som jag fortfarande som vuxen går in i ibland.