BLÄNDVERK

2011

Installationen bländverk bestod av ett 20 tal fjärillar, en bild, och en svepande lampa. Den installerades under gardängen på Andra Stället/ Angereds Teater undersommaren 2011 i utställningen  Autonomi i andra rum.

Andra Stället är en av två teaterscener som står under Angeredsteaterns regi. Vi har fått ett unikt tillfälle att låna teaterns lokaler mellan 20 juni – 30 juli. Idéen är att organisera en utställning och att använda platsen som en plattform för konstnärliga experiment. Tanken med utställningen är att utgå från en egalitär metod d v s. ett försök till att eliminera hierarki. Med en platt organisation, samarbeten och kollisioner i fokus är vår förhoppning att de deltagande konstnärerna tillsammans ska bestämma hur platsen ska användas och fungera. Andra rum har inget tema, inga statements ingen curator, utan kommer att formuleras i och genom processen.

Medverkande konstnärer:

Anna Lamberg
Christin Wahlström Eriksson
Martin Dahlqvist
Martin Formgren
Tommy Svenningsson
Sophy Naess
Gabo Camnitzer
Goran Hassanpour
Tove Strandell
Kerstin Persson
Karim Bakry
Isabel Theselius

Projektet är sponsrad av:
Angereds Teater, Projekt stöd Pronto och Stimulistöd