SOME BUTTERFLIES CROSS THE SEAS JUST LIKE MIGRATORY BIRDS

2014

Titeln SOME BUTTERFLIES CROSS THE SEAS JUST LIKE MIGRATORY BIRDS kommer från en text som jag har arbetat med den senaste tiden. Texten handlar om en kvinna som reser bort för att börja om (vilket misslyckas).
Här är bilder som uppstått parallellt under arbetet med texten, som påverkade den och blev påverkade av den.
Det hör ihop. Det är som en resa.
Jag har under denna resa funderat mycket på vad en människa är, vilka roller vi intar i olika situationer och möten. 
Jag har också funderat mycket på de bilder som jag bara tar, som det inte finns någon exakt tanke kring förutom att jag vill registrera en händelse eller en känsla. Jag tar mycket sådan bilder.