ABOUT

Anna Lamberg, konstnär, scenograf och fotograf. 

Jag utforskar rum, både fysiska och mentala rum, ofta rör jag mig kring existentiella frågor såsom minne, förlust och rädsla. För mig är det viktigt att försöka jobba med en utställning på flera plan, så att besökaren får en helhets upplevelse av den känslan jag är ute efter, därför jobbar jag med flera medium samtidigt såsom fotografi, video, objekt, ljud, ljus och collage. Ofta använder jag mig av starka färgerna och glittriga material i mina verk, men under den vackra ytan försöker jag alltid att skapa en oro och ett mörker. Det som intresserar mig är inte det vackra, utan det svarta och svåra, det som händer när fasaden krackelerar.

////////////////////////

Anna Lamberg, artist, set-designer and photographer.

I explore rooms, both physical and mental. I often work with existential issues, such as memory, loss and fear. It is important for me to try to work with an exhibition on several levels, in order for the viewer to get a holistic experience of the feeling I’m trying to describe. Because of this I work with several media simultaneously, such as photography, video, objects, sound, light and collage. I often use strong colors and glittering materials in my work, but beneath the beautiful surface I always try to create turmoil and darkness. What interests me is not the beautiful, but the black and difficult; that what happens when the facade cracks.