Galleri-13

Det måste på samma gång märkas och inte märkas:
det måste märkas att jag inte vill visa det –
det är det budskap jag riktar till den andre.
Larvatus prodeo;
jag stiger fram och pekar på min mask.
Jag döljer min passion under en mask,
men diskret(och slugt) pekar jag på masken.
All passion får ju sist och slutligen sin betraktare:
det finns inget kärleksoffer utan slutligt blottställande –
tecknet segrar alltid.

ur Roland Barthes, Kärlekens samtal

Lämna ett svar