Men med kärleken kommer även osäkerheten. Duger jag? Kan jag lita på oss? Är vi ett "vi"?
Men med kärleken kommer även osäkerheten. Duger jag? Kan jag lita på oss? Är vi ett ”vi”? | 2012 |