Vi lär så länge vi lever. Och när vi levt ett liv på kanske 80 år så är vi rätt smarta. Men då försvinner vi från jorden med all kunskap. År det inte konstigt?  Det måste väl finnas en mening med det?
Vi lär så länge vi lever. Och när vi levt ett liv på kanske 80 år så är vi rätt smarta. Men då försvinner vi från jorden med all kunskap. År det inte konstigt? Det måste väl finnas en mening med det? | 2012 |